Produktion av asfalt

Förbättrad kvalitet och hållbarhet

Tillsatser för bitumen och RAP kan förbättra asfaltblandningens egenskaper på många olika sätt. Abior erbjuder produkter för förbättrad vidhäftning, ökad RAP-andel och minskat koldioxidavtryck för att göra långvariga asfaltbeläggningar på det mest kostnadseffektiva sättet.

Produktportfölj
Illus: Vidhäftningsmedel

Vidhäftningsmedel

Flytande anti-stripmedel tillsätts till bitumen för att öka vidhäftningsstyrkan ...

Illus: Föryngringar

Rejuvenator

Bitumen är en icke förnybar resurs. När den används i asfaltbeläggningar oxiderar den och blir ...

Illus: Bitumenmodifieringsmedel

Bitumenmodifieringsmedel

Förbättring av bitumen av låg kvalitet: bättre motståndskraft mot sprickbildning.

Illus: Tillsatser för varm blandning

Tillsatser för LTA

Tillsatser för varm blandning tillsätts till bitumenet för att möjliggöra asfaltproduktion vid lägre temperaturer för att ...

Illus: Vax

Vaxar

Ökad motståndskraft mot deformation och förbättrad bearbetbarhet.

Illus: Lösnings- och rengöringsmedel

Lösnings- och rengöringsmedel

Rengör asfaltmaskiner, lastbilar och verktyg.

Logotyp Arstec AS

Forskning och utveckling

Nästa generations lösningar

Ända sedan vi började leverera tillsatser i slutet av 1990-talet har vi tillsammans med våra leverantörer utvecklat produkter som är anpassade till det skandinaviska klimatet. Genom att arbeta i samarbete med asfaltspecialisterna har våra kunder kunnat tänja på gränserna och sätta nya standarder för asfaltindustrin.