Abior AS

DIN PARTNER FÖR ASFALTPRODUKTION

Expertis om asfaltproduktion

Från och med den 1 januari 2023 byter Arstecs division för asfalttillsatser namn till Abior.

Vi har försett de nordiska länderna med vidhäftningsfrämjande medel och föryngringar sedan slutet av 1990-talet. Tillsammans med Road Science och våra nya partners Cargill och Hywax kommer Abior att fortsätta att förbättra värdet och stödet vi levererar till våra kunder.
Logotyp Arstec AS